Geschiedenis CGK Alblasserdam

De CGK
gemeente in Alblasserdam

(Een
kennismaking met de christelijke gereformeerde kerk van Alblasserdam)

Geschiedenis
Onze gemeente is gesticht op 17-02-1967. De gemeente is ontstaan vanuit de Chr.
Ger. Kerk van Papendrecht. Het allereerste begin van de gemeente werd gevormd
door een vijftiental gezinnen die de behoefte hadden om binnen Alblasserdam
diensten te houden. Dit was in 1957. Het begon met één dienst in een zaaltje
van het Wilde Wout gebouw. Vanaf 1965 werd gebruik gemaakt van het gebouw van
de Baptisten-gemeente en werden er twee diensten per zondag gehouden.
Doordat de parochie van de Rooms Katholieke Kerk een nieuw gebouw in gebruik
nam, kwamen wij in de gelegenheid ons huidige kerkgebouw te kopen. Dit heeft
ertoe geleid dat we een zelfstandige gemeente werden.

De gemeente is in de loop van de
tijd gegroeid tot een grootte van honderdveertig leden en is daarna weer
kleiner geworden totdat we in 2020 ons genoopt zagen om te stoppen met de wekelijkse diensten. Die worden samen met CGK-Papendrecht gehouden.

De geloofsbelijdenissen zijn bij veel Alblasserdamse kerken dezelfde
en de wijze van kerk-zijn ook. Het is te verwachten dat leden van onze gemeente zich kunnen aansluiten bij een van deze kerken. Zeker ook bij de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) ‘De Levensbron’, waarmee jarenlang is samengewerkt in jeugdwerk, evangelisatie, catechese, etc.

Missie

We zijn dankbaar dat tot op de dag
van vandaag op deze plaats Gods Woord verkondigd en uitgedragen werd, met Jezus Christus als het Middelpunt. De wens is dat, zij het in andere vorm, Zijn boodschap van liefde en ontferming kan worden uitgedragen op deze plek. Het is een veilige plek, waar iedereen welkom is, waar zorg en hulp is; een plek waar mensen elkaar zien en ontmoeten. Steeds meer een huis van de buurt.

   De activiteiten

Er zijn geen  traditionele kerkdiensten meer. Maar als er een wens in de buurt (in ruime zin) is om Bijbelstudie, of een eenvoudige dienst te organiseren, dan kan dat gerealiseerd worden.

Contact hierover met G.J.Zwart  06-55717409 (zwartg54@gmail.com)